สถานที่ติดต่อ

65 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง
อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

สำนักปลัด โทร  054-019796
กองคลัง 093-1387071 
Email : admin@prabatwangtuang.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
 : saraban@prabatwangtuang.go.th

ค้นหา

การติดต่อ

ติดต่อเรา
ที่อยู่:
๖๕ หมู่ ๕ ต.พระบาทวังตวง
อ.แม่พริก
จ.ลำปาง
๕๒๑๘๐
ไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
๐๕๔-๐๑๙๗๙๖
โทรสาร:
๐๕๔-๐๑๙๗๙๖

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล