"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • แบบฟอร์มคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

แบบฟอร์มคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

แบบฟอร์มคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
(ภาพ:ข้อมูล สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง)

43437572_2265036860451738_3412474279722221568_n.jpg

box001.gif

43437572_2265036860451738_3412474279722221568_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑

14 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

14 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

14 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev