หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
 
 
 
นายสมชัย สายด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลพระบาทวังตวง
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ประกาศจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล
พระบาทวังตวง อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย ปี 2539 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พระบาทวังตวงจะครบวาระในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 และประสงค์จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
 
ที่ตั้ง
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเพอแม่พริก อยู่ห่างจากอำเภอแม่พริก ประมาณ
1 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดลำปาง
อยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ประมาณ 115 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 141.20 ตารางกิโลเมตร
หรือ 88,250 ไร่
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
 
ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ตำบลแม่พริก
อำเภอแม่พริก
จังหวัดลำปาง
ตำบลแม่ปุ
อำเภอแม่พริก
จังหวัดลำปาง
ชุมชนพระบาทวังตวง
ตำบลแม่วะ
อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง
ตำบลแม่สลิด
อำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก
ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,844 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 1,875 คน คิดเป็นร้อยละ 48.78
  หญิง จำนวน 1,969 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,285 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 27.22 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านเกาะหัวช้าง 205 202 407 143
2 บ้านท่าชุม 84 79 163 72
3 บ้านแม่ตั๋ง 284 321 605 190
4 บ้านแม่เชียงรายบน 392 407 799 229
5 บ้านพระบาท 132 153 285 169
6 บ้านน้ำลัด 149 168 317 114
7 บ้านดอยคำ 332 328 660 201
8 บ้านแม่เชียงรายบน 297 311 608 167
รวม 1,875 1,969 3,844 1,285
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย