หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
 
 
 
นายสมชัย สายด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลพระบาทวังตวง
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านค่า   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๔/๑ บ้านต้นฮ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗ ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.บ้านค่า   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๔/๑ บ้านต้นฮ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ทต.แม่ปุ   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากสะพานบ้านวังผู-บล็อคคอนเวิร์ค คลองวังผู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ทต.แม่ปุ   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากสะพานบ้านวังผู-บล็อคคอนเวิร์ค คลองวังผู หมู่ที่ 5 1 มี.ค. 2567
อบต.แม่สัน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ฝายปินใจ) กั้นลำน้ำแม่ยาว บ้านลุ่มกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มี.ค. 2567
อบต.แม่สัน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ฝายปินใจ) กั้นลำน้ำแม่ยาว บ้านลุ่มกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มี.ค. 2567
อบต.ดอนไฟ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ทต.เวียงมอก   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนเด็ก ๒๙ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ทม.ล้อมแรด   ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ทม.ล้อมแรด   จ้างเหมาปฏิบัติงาน กระบวนงาน การฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ทม.ล้อมแรด   จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ทม.ล้อมแรด   จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ทต.แม่ทะ   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ทต.แม่ทะ   จ้างโครงการปรับปรุงดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่เป๊าะ หมู่ 3 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
อบต.บ้านเอื้อม   จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ทต.บ่อแฮ้ว   ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแฮ้ว ประจำเดือน มีนาคม 2567 จำนวน 21 วัน 32 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
ทต.บ่อแฮ้ว   ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (บ้านน้ำโท้ง) ประจำเดือน มีนาคม 2567 จำนวน 21 วัน 57 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
ทต.เวียงมอก   จ้างปรับปรุงเหมืองไส้ไก่ ทุ่งฌาปณสถาน บ้านห้วยริน หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
ทต.เวียงมอก   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลเวียงมอก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
ทต.เวียงมอก   จ้างโครงการปรับปรุงเหมืองส่งน้ำสายทุ่งบวก บ้านแม่แสลม หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 702
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย