หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
 
 
 
นายสมชัย สายด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลพระบาทวังตวง
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรตำบลพระบาทวังตวง ส่วนใหญ่ประมาณ 80% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น
การทำนา ทำสวน ทำไร่ และประมาณ 20%
ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และอื่นๆ
 
ภูมิประเทศ
 
สภาพภูมิประเทศของตำบลพระบาทวังตวง
มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำวัง
 
ภูมิอากาศ
     
  ตำบลพระบาทวังตวง มี 3 ฤดู ดังนี้
    ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม
    ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน - ตุลาคม
    ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
  วัด และ สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง
    วัดเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1
    วัดแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3
    วัดแม่เชียงรายบน หมู่ที่ 4
    วัดพระพุทธบาทวังตวง หมู่ที่ 5
    วัดถ้ำน้ำผ่าผางาม หมู่ที่ 2
    สำนักสงฆ์ถ้ำบ่อแก้ว
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
  ส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกันทั้งหมด เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น
  งานประเพณีที่สำคัญๆ คือ งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทำบุญเข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีทำบุญสลากภัตร ประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาทวังตวง ประเพณีสืบชะตาต่างๆ เป็นต้น
 
การศึกษาในชุมชน
     
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
    โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3
    โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา หมู่ที่ 4
  โรงเรียนมัทธยมศึกษา 2 แห่ง ดังนี้
    โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา หมู่ที่ 4
(ม.1-3 ขยายโอกาส)
    โรงเรียนแม่พริกวิทยา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายบน
หมู่ที่ 4
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
   
  โรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชุมชน
  รถบรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร
    จำนวน 2 คัน
  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 20 เครื่อง
  อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน จำนวน 30 คน
  อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 99 คน
การคมนาคม
ตำบลพระบาทวังตวง มีทางหลวงแผ่นดินสาย
ถนนพหลโยธิน ผ่านหมู่ที่ 1,2,5,4,7,8
 
แหล่งน้ำ
           
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    แม่น้ำ จำนวน 1 สาย
    คลอง,ลำธาร,ลำห้วย จำนวน 9 สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    ฝายน้ำล้น จำนวน 6 แห่ง
    คลองส่งน้ำ จำนวน 6 แห่ง
    สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 6 แห่ง
    อ่างเก็บน้ำ จำนวน 9 แห่ง
 
ไฟฟ้าในชุมชน
ตำบลพระบาทวังตวง มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน
ประปาในชุมชน
  ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
  ประปาภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง
 
การสื่อสารในตำบล
ตำบลพระบาทวังตวง มีหอกระจายข่าว จำนวน 8 แห่ง
หน่วยธุรกิจในตำบล
  สถานบริการน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
  โรงสี จำนวน 3 แห่ง
  ร้านค้าทั่วไป จำนวน 33 แห่ง
  ร้านซ่อมและบริการ จำนวน 6 แห่ง
  ร้านอาหาร จำนวน 14 แห่ง